Rektron har i över tre decennier stöttat industrin med lättanvända och kraftfulla programvaror för kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning, kvalitetskontroll och processtyrning.

Produktportföljen innehåller verktyg för många tillämpningsområden inom mätning, analys och uppföljning.

Visualisering

Med visualisering gör vi så att rätt information alltid finns tillgänglig. Tydliga och interaktiva dashboards visar nuläge och historik, baserat på faktiska data från produktion och mätrum. Använd redan förberedda dashboards eller välj själva vilken information som ska lyftas fram. Olika vyer skapas för personer med olika roller och fokusområden inom verksamheten.

Rektron Eyesight är en portal på er intraweb där aktuell produktions- och kvalitetsstatus visualiseras i realtid. Dataflöden från andra system kan knytas in i Rektron Eyesight för att visualisera information från flera källor på en plats. Och portalen kan lika väl användas också för applikationer utanför Rektron-systemet.

Några fördelar

 • Upptäck omedelbart avvikande trender
 • Jämför och förbättra
 • Öka motivationen
 • Minska kvalitetsbristkostnader
 • Förstärk den strategiska positionen
 • Accelerera ständiga förbättringar
 • Övervaka din produktion i realtid
 • Information i rätt tid och till rätt person
 • Beslutsstödsystem
 • Håll koll på kvaliteten

Processtyrning

Med mätdata direkt från produktion och rätt statistiska verktyg får man 100% kontroll över sina processer. Tydliga styrdiagram och begripliga nyckeltal gör att operatörerna själva tar de viktiga besluten.

Rätt beslut

Det kan lika väl gälla att undvika en överstyrning av processen som att åtgärda ett verktygsbrott eller en avvikande trend. En naturlig presentation av processens läge och spridning gör analysen helt intuitiv.

Övervakning

Larm på avvikelser och trender minimerar risken för att en maskin ska börja producera skrot. Systematiska avvikelser elimineras med ständiga förbättringar och produktionen blir stabilare och mer pålitlig. 

Kunskap

Med uppmärkning av mätdata kan orsakande faktorer snabbt identifieras även i komplexa processer. Det är inte längre magkänsla och förutfattade meningar som styr uppfattningen om maskiners duglighet och prestanda.

Optimering

Med kunskap om processernas stabilitet kan produktionstakt och materialförbrukning justeras för att skapa den viktiga extra ekonomiska marginalen i era produktionsorder. Direkt återkoppling på utfallet minimerar riskerna så att kvaliteten inte försämras.

Kvalitetssäkring

Feleffektsanalys (FMEA)

Systemet erbjuder ett fristående program för FMEA-analyser (Failure Mode and Effect Analysis), utformat enligt AIAG:s internationella standard. Programmet effektiviserar det tidskrävande arbetet att ta fram och följa upp analyserna. FMEA-projektets alla delar presenteras på ett överskådligt sätt och man tar enkelt fram styrplaner och listor med prioriterade åtgärder.

Mätsystemsanalys (MSA)

Systemet erbjuder mätsystemsanalys (Measure System Analysis) enligt AIAG, med GR&R (Gage Repeatability and Reproducibility) och attributstudie.

Duglighetstester (Cpk)

Beräkning av duglighet och prestanda för maskiner och processer är grundläggande statistiska funktioner i systemet. Index för kapabilitet (Cp/Cpk, Cm/Cmk) och prestanda (Pp/Ppk) finns alltid tillgängligt och kan visas för hela eller en filtrerad del av mätutfallet. Kvalitetskontrollrapporten utgör ett bevis för kvalitet i dialogen med kunder.

Kalibrering

Systemet innefattar ett komplett mätdonsregister (GMS, Gage Management System) för hantering och kalibrering av mätdon. Denna fristående webbapplikation gör hanteringen av dina mätdon och verktyg enkel och effektiv.

Till varje mätdon kan ni koppla instruktioner och certifikat, lagra toleranser och kalibreringsdata samt se förslitningstrender. Stycklistor används för kalibrering av givare i fixturer och andra sammansatta utrustningar.

Dokumentation och spårbarhet

Den mest fundamentala tillämpningen för mätdatainsamling är dokumentation av mätdata. Med mätdatat i Rektron-systemet finns all historik tillgänglig med några få klick. Uppmärkning av mätdata med produkt- och orderinformation, serienummer, operatörssignatur, maskin, med mera, skapar förutsättningar för både spårbarhet och detaljerad uppföljning.

I systemet finns en modul för Audit Trail enligt FDA CFR 21 part 11, med åtkomstkontroll och förändringslogg.

Mätdatainsamling

Förutsättningen för att göra en korrekt analys är att det insamlade datat är pålitligt. Rektron har från starten haft stort fokus på att göra inläsning av mätdata smärtfri och enkel med så liten risk för fel som möjligt. Systemet har ett omfattande stöd för manuell och maskinell inläsning mätdata, samt stöd för olika arbetssätt och mättekniska lösningar.

Handmätdon

 • Direkt inläsning från digitala mätdon för att minimera fel
 • Koppla in mikrometrar, skjutmått, indikatorer, tolkar, med mera, eller mata in mätvärden med tangentbordet
 • Koppla in mätdon av fabrikat Mahr, Mitutoyo, Sylvac, med mera, direkt till datorn med standardiserade anslutningsenheter
 • Använd kablad eller trådlös överföring med anslutningar som Mitutoyo Digimatic, Mahr MarConnect, RS-232, med mera
 • Använd fotpedal för att stämpla in mätvärden utan att påverka mätresultatet

Mätutrustningar

 • Direkt inläsning från mätfixturer, höjdmätare, profilprojektorer, ytjämnhetsmätare, radiemätare, med mera
 • Parallell mätning av flera induktiva givare, med anslutningar av typen TESA HB, Solartron, med mera

Mätmaskiner

 • Automatisk inläsning från koordinatmätmaskiner (CMM), vision-system, med mera
 • Anslutningar finns för Zeiss Calypso, Mitutoyo Cosmos, Nikon Automeasure, Mahr, SmartScope, Tesa Scan, Wenzel, PC-DMIS, AQDEF (dfq), DMIS out (dmo), MicroStudio, Pixargus, Faro, Instron, Hommel-Etamic, Zoller, OptoNova QI, Quindos, med mera
 • Många kundanpassade anslutningar har gjorts för diverse olika textformat (txt, csv)

Produktionsmaskiner, sensorer och system

 • Formsprutor, gjutmaskiner, PLC, med mera
 • Givare, sensorer och loggers
 • Anslutningar via RS-232, OPC, TCP/IP, web services (SOAP, REST), SQL-databaser, med mera
 • Import och export via textfiler (txt, csv, xml), AQDEF (dfq), DMIS out (dmo), med mera

IT-systemet

Rektron-systemet består av en rad moduler i form av webb- och desktopapplikationer, beroende på tillämpning. Modulerna kan kombineras, men kan ofta också användas fristående.

Förutom standardmoduler så utvecklar Rektron kundanpassade moduler och system på begäran utifrån kundens kravspecifikation eller efter en förstudie. Kundanpassningar används för att skapa systemstöd för ett visst arbetssätt, skräddarsydda dashboards och analyser, integration med kringliggande system, med mera.

Systemet installeras normalt i kundens egen IT-miljö. Webbapplikationer och databas installeras på en Microsoft Windows Server med en databasserver av typ Microsoft SQL Server (Express) eller Oracle Database. Desktopapplikationerna körs på datorer med Microsoft Windows.

Rektron erbjuder också en del av systemet som en molntjänst som ligger online på Internet. I det fallet behöver kunden endast datorer med internetuppkoppling.